Uw letselschadezaak en het Corona virus

Voor de gehele wereld en zo ook Nederland is het op dit moment een onrustige en onzekere periode. We hebben te maken met een pandemie die onze gehele samenleving op dit moment lam heeft gelegd. Het corona-virus heeft momenteel een groot effect op ons dagelijks leven.Niet alleen onze gezondheid is in het geding, maar ook onze bestaanszekerheid. De regering heeft vergaande maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk te beperken. De belangrijkste maatregel op dit moment: blijf zoveel mogelijk thuis!

Uiteraard zijn deze maatregelen van essentieel belang en nemen wij deze maatregelen als bedrijf serieus om zo verdere verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Ook voor u als letselschadeslachtoffer kan het corona-virus extra onzekerheid met zich mee brengen. Want wat betekent dit voor u en uw letselschadezaak?

Onze dienstverlening
Gezien de aangescherpte maatregelen vanuit de regering om onder andere zo veel mogelijk thuis te blijven en minimaal 1,5m afstand te bewaren, zullen wij tot nader order geen huisbezoeken meer kunnen afleggen. Dit betekent ook dat alle kantoorgesprekken tot nader order geen doorgang meer kunnen vinden.

Alle afgezegde afspraken zullen wij zoveel mogelijk opvangen door deze telefonisch dan wel door andere passende alternatieven doorgang te geven. Zoals u van ons gewend bent zijn wij iedere werkdag bereikbaar en kunt u ons uiteraard telefonisch en per e-mail contacteren bij eventuele vragen over uw letselschadezaak.

Wij kunnen ons voorstellen dat het vervelend is als een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Indien noodzakelijk kan er in overeenstemming met uw letselschadejurist en de verzekeraar naar een alternatieve oplossing worden gezocht. Videobellen behoort bijvoorbeeld tot één van deze mogelijkheden.

Contact met de verzekeraar
U kunt ervanuit gaan dat ook verzekeringsmaatschappijen zorgdragen voor de verdere behandeling van uw letselschadezaak. Ervaring leert dat de meeste medewerkers vanuit huis werken en zodoende ook telefonisch bereikbaar zijn. Aan de dossierbehandeling vanuit de verzekeringsmaatschappijen veranderd er in principe dus niets. Helaas is gebleken dat niet alle partijen evengoed telefonisch bereikbaar zijn. Wij zullen onze uiterste best doen de partijen te blijven attenderen op onze brieven om zo de voortgang van uw lopende zaak te kunnen continueren. Komende tijd zijn wij dan ook extra scherp op de reactietermijnen om u in ieder geval zoveel mogelijk van duidelijkheid te kunnen voorzien.

Uw medische behandelingen
Vanwege uw letsel staat u hoogstwaarschijnlijk onder behandeling bij (para)medici. Uw behandelaren worden hard geraakt door de huidige crisis. Zo zal u hoogstwaarschijnlijk niet meer (naar behoren) medisch behandeld kunnen worden. Alle planbare zorg, behoudens de spoedeisende afspraken, wordt immers nagenoeg afgezegd in verband met de extreme toename van de druk op de gezondheidszorg. Dit betekent dat al uw niet noodzakelijke afspraken hoogstwaarschijnlijk geen doorgang zullen vinden dan wel zullen worden verplaatst. Wij begrijpen dat de stopzetting van de behandelingen voor u mogelijk grote gevolgen kan hebben nu u zich niet meer onder behandeling kan laten stellen. Daarmee kunt u namelijk geen verdere stappen nemen richting uw einddoel: volledig herstel.

De maatregelen die verband houden met het corona-virus kunnen uiteraard ook gevolgen hebben voor de looptijd van uw letselschadezaak en mogelijk ook voor de hoogte van uw schadevergoeding. Gezien er amper medische behandelingen kunnen plaatsvinden, zal uw zaak wellicht langer kunnen duren. Wij zijn ook doordrongen van het belang om tijdig extra voorschotten voor u aan te vragen bijvoorbeeld omdat u nog geen inkomsten kunt genereren. Het is daarom ook van extra belang om de komende periode goed in contact te blijven met uw letselschadejurist om de mogelijkheden te blijven bespreken.

Contacteer ons
Heeft u vooralsnog vragen over de komende periode, uw letselschadezaak of wilt u dat wij uw lopende zaak in behandeling gaan nemen? Neem dan contact met ons op.

Rest ons u en uw naasten veel sterkte te wensen in deze onzekere tijd.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.
Open chat