Een ongeval kan zomaar gebeuren. Als u door toedoen van een ander bij een ongeval letselschade oploopt, heeft u recht op vergoeding van uw schade. Voor de berekening van deze schade is het van belang welk letsel u heeft opgelopen bij het ongeval. Daarbij kan ook uw medische voorgeschiedenis van belang zijn om te beoordelen of uw letsel mogelijk vanuit uw voorgeschiedenis verklaard kan worden. Relevant is of een medische voorgeschiedenis gekwalificeerd kan worden als predispositie of pre-existentie.

Predispositie

Predispositie kan omschreven worden als een bepaalde kwetsbaarheid of aanleg die u eerder dan een ander vatbaar maakt voor bepaalde ziektes of het optreden van bepaalde klachten. Deze kwetsbaarheid heeft voor het ongeval niet tot zulke klachten en/of beperkingen gezorgd, maar kan wel invloed hebben op de omvang van het letsel dat u door het ongeval heeft opgelopen.

Pre-existentie

Predispositie wordt vaak verward met pre-existentie. Een verzekeraar stelt vaak dat uw letsel niet aan het ongeval toegerekend kan worden omdat er sprake zou zijn van pre-existentie, terwijl het slechts een predispositie betreft. Van pre-existentie is sprake wanneer er voor het ongeval al medische klachten bestonden die vergelijkbaar zijn met het letsel dat u door het ongeval heeft opgelopen. De vraag is dan in hoeverre uw klachten door het ongeval zijn ontstaan of zijn verergerd. Een voorbeeld is iemand die voor het ongeval al heupklachten had en na het ongeval (nog steeds) heupklachten heeft.

Berekening van schade bij een medische voorgeschiedenis

Het onderscheiden van het verschil tussen predispositie of pre-existentie is van groot belang voor het beoordelen van uw schade. Het Nederlandse recht kent als uitgangspunt dat de aansprakelijke partij het slachtoffer moet nemen zoals hij is inclusief al zijn gebreken en kwetsbaarheden voor medische aandoeningen. Bij het bestaan van een predispositie is het dus niet zo dat uw vordering tot een schadevergoeding komt te vervallen.

Uw mogelijkheden

Wilt u meer weten of heeft u letselschade opgelopen bij een ongeval en wilt u ondersteuning door een ervaren letselschade jurist? Dan bent u bij Hardt Letselschade aan het juiste adres. Wij vinden het zeer belangrijk om u op een persoonlijke en praktische manier bij te staan. Wij regelen graag uw schadeclaim. Bent u benieuwd naar de succeskansen van uw zaak? Neem dan gerust contact met ons op voor kosteloos advies. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.