Fietsongeval

Ongeval als fietser

Een fietsongeval zit in een klein hoekje, iedere dag gebeuren er ongelukken met fietsers op de Nederlandse wegen. Als fietser bent u extra kwetsbaar in het verkeer. De kans dat u ernstig letsel oploopt bij een fietsongeval is groter dan wanneer u in de auto zit en dat kan ernstige gevolgen voor u hebben. Als kwetsbare verkeersdeelnemer bent u daarom extra beschermd door de wet. U heeft bijna altijd recht op een schadevergoeding als u bent aangereden op de fiets. De enige uitzondering hierop is als de bestuurder van het motorvoertuig kan bewijzen dat er sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of overmacht. 

Goed om te weten: als het slachtoffer van het fietsongeval jonger dan 14 jaar is, is er geen sprake van eigen schuld of overmacht. Uw kind heeft in zo’n geval dus altijd recht op een schadevergoeding als hij of zij slachtoffer is geworden van een aanrijding op de fiets. Alleen als er sprake is van opzet krijgt uw kind de schade niet vergoed.

Meld mijn schade

Fietsongeval

Ongeval als fietser

Een ongeluk zit in een klein hoekje, iedere dag gebeuren er ongelukken op de Nederlandse wegen. Als fietser bent u bovendien extra kwetsbaar in het verkeer, de kans op ernstig letsel bij een aanrijding is groter en dat kan ernstige gevolgen voor u hebben. Als kwetsbare verkeersdeelnemer bent u daarom extra beschermd door de wet, u heeft in bijna alle gevallen recht op een letselschadevergoeding.

De enige uitzondering hierop is als de bestuurder van het motorvoertuig kan bewijzen dat er sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of overmacht.

Goed om te weten: als fietser van onder de 14 jaar kan er geen eigen schuld of overmacht worden aangenomen, in dat geval heeft uw kind dus wél altijd recht op een volledige vergoeding van uw (letsel)schade. Enkel als er sprake is van opzet, krijgt uw kind zijn/haar schade niet vergoed.

Meld mijn schade

Fietsongeval

Aansprakelijkheid bij een fietsongeval

Als fietser heeft u dus een grote kans op een schadevergoeding na een fietsongeval. Maar er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij u zelf een bepaalde mate van schuld heeft aan het ongeval, bijvoorbeeld als u oversteekt waar of wanneer dit niet mag. De bestuurder van het motorvoertuig moet wel bewijzen dat hier sprake van is. 

Bent u aangereden op de fiets en is er sprake van eigen schuld? Ook dan kunt u nog recht hebben op een schadevergoeding. U bent als zwakkere verkeersdeelnemer namelijk wettelijk extra beschermd bij een aanrijding met een motorvoertuig. U heeft hierdoor over het algemeen recht op minimaal 50% vergoeding van uw letselschade.

Schadevergoeding na een aanrijding op de fiets

Uw schadevergoeding na een fietsongeval kan bestaan uit verschillende onderdelen. U kunt recht hebben op vergoedingen voor zowel (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld). 

Er zit geen limiet aan de zaken waarvoor u een schadevergoeding kunt krijgen. Alle nadelige gevolgen en kosten die u zonder het fietsongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. 

 • Gemiste inkomsten
 • Reiskosten
 • Medische kosten
 • Hulp in de huishouding die nodig is als gevolg van het ongeval
 • Verlies van zelfwerkzaamheid (klussen in, aan en om het huis die na het ongeluk niet meer zelf uitgevoerd kunnen worden en waarvoor hulp ingehuurd moet worden, zoals bijvoorbeeld tuinonderhoud of schilderwerk)
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde
Contact

Fietsongeval

Aansprakelijkheid

Als fietser heeft u dus een goede kans om uw schade vergoed te krijgen. Maar er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij u zelf een bepaalde mate van schuld heeft in het ongeval, bijvoorbeeld als u oversteekt waar of wanneer dit niet mag. De bestuurder van het motorvoertuig moet wel zelf bewijzen dat hier sprake van is.

Toch kunt u ook in zulke gevallen van ‘eigen schuld’ nog recht hebben op schadevergoeding. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet bepaalt namelijk dat zwakke verkeersdeelnemers extra beschermd zijn bij een aanrijding met een motorvoertuig. U heeft hierdoor doorgaans ten minste recht op 50% vergoeding van uw letselschade.

Terug naar normaal

Nadat is gebleken dat u schade heeft geleden waar de aansprakelijkheid bij de wederpartij ligt, zal Hardt Letselschade een voorschot op uw schadevergoeding vorderen bij de tegenpartij. U hoeft dus niet te wachten op de afwikkeling van de zaak voor een vergoeding. Neem daarom contact op met onze juristen voor vrijblijvend en kosteloos advies om uw mogelijkheden te bespreken.

Contact

Fietsongeval

Schadevergoeding

Als is gebleken dat u recht heeft op een schadevergoeding na een fietsongeval zal Hardt Letselschade een voorschot op uw schadevergoeding vorderen bij de tegenpartij. U hoeft dus niet te wachten op de afwikkeling van de zaak voor een vergoeding. Onze juristen kunnen u daar alles over vertellen. Neem daarom contact met ons op om geheel vrijblijvend uw mogelijkheden te bespreken.

Meld mijn schade

Fietsongeval

Schadevergoeding

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld).

De lijst is niet limitatief. Alle kosten die u zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

 • Vergoeding voor gemiste inkomsten;
 • Vergoeding voor reiskosten;
 • Vergoeding voor medische kosten;
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval;
 • Vergoeding voor verlies aan zelfwerkzaamheid;
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde;
Meld mijn schade