Bedrijfsongevallen

Fout van een collega

Een werkgever kan zelf aansprakelijk worden gesteld, maar ook aansprakelijk gehouden worden voor een fout door een ondergeschikte. Indien een collega van u een fout heeft gemaakt, waardoor u letselschade heeft opgelopen, is in beginsel de werkgever hiervoor aansprakelijk. Zelfs wanneer de veroorzaker van het ongeval niet in dienst van uw baas was, maar bijvoorbeeld als uitzendkracht of zzp’er werkte, zolang er sprake is van een ondergeschikte. Hierbij gaat het om fouten die direct tijdens en onder werktijd vallen. Bijvoorbeeld een werknemer die tijdens het schilderen van de steiger afvalt, omdat zijn collega de steiger niet goed in elkaar had gezet.

Uw werkgever kan zelfs aansprakelijk zijn voor fouten van uw collega’s tijdens woon-werkverkeer, op andere werklocatie of buiten dienst- of werktijd.

Meld mijn schade

Bedrijfsongevallen

Fout van een collega

Een werkgever kan zelf aansprakelijk worden gesteld, maar ook aansprakelijk gehouden worden voor een fout door een ondergeschikte. Indien een collega van u een fout heeft gemaakt, waardoor u letselschade heeft opgelopen, is in beginsel de werkgever hiervoor aansprakelijk. Zelfs wanneer de veroorzaker van het ongeval niet in dienst van uw baas was, maar bijvoorbeeld als uitzendkracht of zzp’er werkte, zolang er sprake is van een ondergeschikte. Hierbij gaat het om fouten die direct tijdens en onder werktijd vallen. Bijvoorbeeld een werknemer die tijdens het schilderen van de steiger afvalt, omdat zijn collega de steiger niet goed in elkaar had gezet.

Uw werkgever kan zelfs aansprakelijk zijn voor fouten van uw collega’s tijdens woon-werkverkeer, op andere werklocatie of buiten dienst- of werktijd.

Meld mijn schade

Bedrijfsongevallen

Voorwaarden aansprakelijkheid

Een werkgever kan succesvol aansprakelijk worden gesteld voor de fout van een ondergeschikte wanneer er sprake is van een functioneel verband, hetgeen het volgende inhoudt. De kans op een fout wordt vergroot door de opdracht van de werkgever en de werkgever heeft zeggenschap over het handelen waarin de fout was gelegen. In de praktijk komt het erop neer dat uw baas bij vrijwel alle ongevallen onder werktijd aansprakelijk is.

Uitzondering

Als uw collega roekeloos heeft gehandeld, kan hij zelf (deels) aansprakelijk worden gesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer hij onder invloed van drugs of alcohol zijn werkzaamheden uitvoerde of wanneer hij het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

Contact

Bedrijfsongevallen

Voorwaarden aansprakelijkheid

Een werkgever kan succesvol aansprakelijk worden gesteld voor de fout van een ondergeschikte wanneer er sprake is van een functioneel verband, hetgeen het volgende inhoudt. De kans op een fout wordt vergroot door de opdracht van de werkgever en de werkgever heeft zeggenschap over het handelen waarin de fout was gelegen. In de praktijk komt het erop neer dat uw baas bij vrijwel alle ongevallen onder werktijd aansprakelijk is.

Uitzondering

Als uw collega roekeloos heeft gehandeld, kan hij zelf (deels) aansprakelijk worden gesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer hij onder invloed van drugs of alcohol zijn werkzaamheden uitvoerde of wanneer hij het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

Contact

Schadevergoeding

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld).

 • Vergoeding voor gemiste inkomsten;
 • Vergoeding voor reiskosten;
 • Vergoeding voor medische kosten;
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval;
 • Vergoeding voor verlies aan zelfwerkzaamheid;
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde.

De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Wij willen u hierom adviseren om na het ongeval al uw gemaakte kosten te noteren en bijbehorende facturen en bonnetjes te bewaren. Samen met u kunnen wij aan de hand daarvan de schade inventariseren, aantonen en een schadeclaim indienen bij de wederpartij.

Conclusie

Laten wij vooropstellen dat u hopelijk niet bij een ongeval betrokken raakt. Mocht u toch bij een ongeval betrokken raken dan wordt u in beginsel door de wet beschermd en kunt u doorgaans aanspraak maken op een schadevergoeding.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of bent u betrokken geraakt bij een soortgelijk ongeval? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade

Schadevergoeding

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld).

 • Vergoeding voor gemiste inkomsten;
 • Vergoeding voor reiskosten;
 • Vergoeding voor medische kosten;
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval;
 • Vergoeding voor verlies aan zelfwerkzaamheid;
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde.

De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Wij willen u hierom adviseren om na het ongeval al uw gemaakte kosten te noteren en bijbehorende facturen en bonnetjes te bewaren. Samen met u kunnen wij aan de hand daarvan de schade inventariseren, aantonen en een schadeclaim indienen bij de wederpartij.

Conclusie

Laten wij vooropstellen dat u hopelijk niet bij een ongeval betrokken raakt. Mocht u toch bij een ongeval betrokken raken dan wordt u in beginsel door de wet beschermd en kunt u doorgaans aanspraak maken op een schadevergoeding.

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een aanrijding? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade