Bedrijfsongevallen

Gevallen op het werk

Tijdens uw werk kan het helaas voorkomen dat u letsel oploopt. Denk hierbij aan een valpartij van een trap, ladder of door een gladde of natte vloer. Daarnaast lopen werknemers die werken op grote hoogte het risico om ernstig letsel op te lopen bij een valpartij, zoals bij een val van een bouwsteiger, dak of hoogwerker.

Meld mijn schade

Bedrijfsongevallen

Gevallen op het werk

Tijdens uw werk kan het helaas voorkomen dat u letsel oploopt. Denk hierbij aan een valpartij van een trap, ladder of door een gladde of natte vloer. Daarnaast lopen werknemers die werken op grote hoogte het risico om ernstig letsel op te lopen bij een valpartij, zoals bij een val van een bouwsteiger, dak of hoogwerker.

Meld mijn schade

Bedrijfsongevallen

Gevallen op het werk

Bij een valpartij kunt u lichamelijk letsel oplopen, zoals botbreuken, kneuzingen of een hersenschudding. Ook kunt u psychische klachten overhouden aan de valpartij. Dit letsel kan ervoor zorgen dat u extra kosten maakt en dat u uw werk niet meer kunt uitvoeren. Als werknemer kunt u voor uw opgelopen letsel een schadevergoeding vorderen bij uw werknemer.

Werkgeversaansprakelijkheid

Indien u bent gevallen op uw werk is uw werkgever in principe aansprakelijk voor de schade die u ten gevolge van het ongeval tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden lijdt. Uw werkgever heeft een wettelijke zorgplicht om de veiligheid op het werk te waarborgen voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. Hij is dus verplicht om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om ongevallen op het werk te voorkomen. Denk hierbij aan het geven van correcte instructies, toezicht houden en het beschikbaar stellen van nodige beschermingsmiddelen. Laat de werkgever dit na, dan is het uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor de ontstane schade.

Bij bedrijfsongevallen is uw werkgever vaak goed verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering vergoedt namens de werkgever de letselschade van werknemers bij arbeidsongevallen.

Contact

Bedrijfsongevallen

Gevallen op het werk

Bij een valpartij kunt u lichamelijk letsel oplopen, zoals botbreuken, kneuzingen of een hersenschudding. Ook kunt u psychische klachten overhouden aan de valpartij. Dit letsel kan ervoor zorgen dat u extra kosten maakt en dat u uw werk niet meer kunt uitvoeren. Als werknemer kunt u voor uw opgelopen letsel een schadevergoeding vorderen bij uw werknemer.

Werkgeversaansprakelijkheid

Indien u bent gevallen op uw werk is uw werkgever in principe aansprakelijk voor de schade die u ten gevolge van het ongeval tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden lijdt. Uw werkgever heeft een wettelijke zorgplicht om de veiligheid op het werk te waarborgen voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. Hij is dus verplicht om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om ongevallen op het werk te voorkomen. Denk hierbij aan het geven van correcte instructies, toezicht houden en het beschikbaar stellen van nodige beschermingsmiddelen. Laat de werkgever dit na, dan is het uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor de ontstane schade.

Bij bedrijfsongevallen is uw werkgever vaak goed verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering vergoedt namens de werkgever de letselschade van werknemers bij arbeidsongevallen.

Contact

Schadevergoeding

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten, zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld). U kunt denken aan.

 • Vergoeding voor gemiste inkomsten;
 • Vergoeding voor reiskosten;
 • Vergoeding voor medische kosten;
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval;
 • Vergoeding voor het niet kunnen uitvoeren van onderhoud;
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde.

Uw mogelijkheden

Nadat gebleken is dat u schade heeft geleden, zal Hardt Letselschade een voorschot op uw schadevergoeding vorderen bij de tegenpartij. U hoeft dus niet te wachten op de afwikkeling van de zaak voor een vergoeding.

Bij het indienen van een schadevergoeding voor arbeidsongevallen is het belangrijk dat de verstandhouding met uw werkgever niet verslechterd, vooral wanneer u na het ongeval nog samen verder moet. Ook hier houden wij rekening mee. Hardt Letselschade heeft veel ervaring het verhalen van letselschade door arbeidsongevallen.

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een arbeidsongeval? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade

Schadevergoeding

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten, zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld). U kunt denken aan.

 • Vergoeding voor gemiste inkomsten;
 • Vergoeding voor reiskosten;
 • Vergoeding voor medische kosten;
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval;
 • Vergoeding voor het niet kunnen uitvoeren van onderhoud;
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde.

Uw mogelijkheden

Nadat gebleken is dat u schade heeft geleden, zal Hardt Letselschade een voorschot op uw schadevergoeding vorderen bij de tegenpartij. U hoeft dus niet te wachten op de afwikkeling van de zaak voor een vergoeding.

Bij het indienen van een schadevergoeding voor arbeidsongevallen is het belangrijk dat de verstandhouding met uw werkgever niet verslechterd, vooral wanneer u na het ongeval nog samen verder moet. Ook hier houden wij rekening mee. Hardt Letselschade heeft veel ervaring het verhalen van letselschade door arbeidsongevallen.

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een arbeidsongeval? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade