Overige ongevallen

Letsel door een dier

Bij aansprakelijkheid voor dieren denkt u wellicht aan een hondenbeet. Dit is logisch, want jaarlijks worden er gemiddeld 150.000 bijtincidenten gemeld. Andere voorbeelden hiervan zijn een trap van een paard of het vallen tijdens een paardrijles. Hierbij kunt u zowel lichamelijke als psychische schade oplopen.

Meld mijn schade

Overige ongevallen

Letsel door een dier

Bij aansprakelijkheid voor dieren denkt u wellicht aan een hondenbeet. Dit is logisch, want jaarlijks worden er gemiddeld 150.000 bijtincidenten gemeld. Andere voorbeelden hiervan zijn een trap van een paard of het vallen tijdens een paardrijles. Hierbij kunt u zowel lichamelijke als psychische schade oplopen.

Meld mijn schade

Overige ongevallen

Soorten letsel

Wanneer een dier schade aanricht, is de bezitter van het dier wettelijk aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Hierbij is echter wel een tenzij-clausule van toepassing: De bezitter is aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. De bewijslast voor dit laatste ligt bij de bezitter van het dier.

Terug naar normaal

De bewijslast voor letselschade door medische missers ligt bij de eisende partij. Dit houdt in dat u als eisende partij dient te stellen en bewijzen dat een andere hulpverlener in dezelfde omstandigheden op een andere wijze had gehandeld, waardoor de schade niet of in mindere mate was ontstaan. En dat kan lastig zijn, omdat uw informatiepositie ten opzichte van de hulpverlener niet gelijkwaardig is. Neem daarom direct contact op met onze juristen voor vrijblijvend en kosteloos advies om uw mogelijkheden te bespreken.

Contact

Overige ongevallen

Soorten letsel

Wanneer een dier schade aanricht, is de bezitter van het dier wettelijk aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Hierbij is echter wel een tenzij-clausule van toepassing: De bezitter is aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. De bewijslast voor dit laatste ligt bij de bezitter van het dier.

Terug naar normaal

De bewijslast voor letselschade door medische missers ligt bij de eisende partij. Dit houdt in dat u als eisende partij dient te stellen en bewijzen dat een andere hulpverlener in dezelfde omstandigheden op een andere wijze had gehandeld, waardoor de schade niet of in mindere mate was ontstaan. En dat kan lastig zijn, omdat uw informatiepositie ten opzichte van de hulpverlener niet gelijkwaardig is. Neem daarom direct contact op met onze juristen voor vrijblijvend en kosteloos advies om uw mogelijkheden te bespreken.

Contact

Overige ongevallen

Schadevergoeding

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten, zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld).

De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben
gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Meld mijn schade
 • Vergoeding voor gemiste inkomsten
 • Vergoeding voor reiskosten
 • Vergoeding voor medische kosten
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval
 • Vergoeding voor verlies aan zelfwerkzaamheid
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde

Overige ongevallen

Schadevergoeding

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten, zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld).

De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben
gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

 • Vergoeding voor gemiste inkomsten
 • Vergoeding voor reiskosten
 • Vergoeding voor medische kosten
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval
 • Vergoeding voor verlies aan zelfwerkzaamheid
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde
Meld mijn schade