Bedrijfsongevallen

Letsel door gevaarlijke stoffen

Tijdens uw werk kan het helaas voorkomen dat u letsel oploopt. Deze kans is zeker aanwezig wanneer u met gevaarlijke stoffen werkt. Dit komt veel voor in bijvoorbeeld de schoonmaak, landbouw, gezondheidszorg en industrie. Denk bijvoorbeeld aan chloor, metaaldampen, ammoniak, asbest, wasbenzine of terpentine.

Ongeveer één op de zes werknemers in Nederland werkt met gevaarlijke stoffen en dit kan leiden tot ernstige ziektes. Uit controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat bedrijven vaak te weinig doen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Dat u letselschade oploopt tijdens het werken met gevaarlijke stoffen is dus niet ondenkbaar.

Meld mijn schade

Bedrijfsongevallen

Letsel door gevaarlijke stoffen

Tijdens uw werk kan het helaas voorkomen dat u letsel oploopt. Deze kans is zeker aanwezig wanneer u met gevaarlijke stoffen werkt. Dit komt veel voor in bijvoorbeeld de schoonmaak, landbouw, gezondheidszorg en industrie. Denk bijvoorbeeld aan chloor, metaaldampen, ammoniak, asbest, wasbenzine of terpentine.

Ongeveer één op de zes werknemers in Nederland werkt met gevaarlijke stoffen en dit kan leiden tot ernstige ziektes. Uit controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat bedrijven vaak te weinig doen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Dat u letselschade oploopt tijdens het werken met gevaarlijke stoffen is dus niet ondenkbaar.

Meld mijn schade

Bedrijfsongevallen

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw werkgever moet u zo goed mogelijk beschermen tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Uw werkgever is daarom in principe aansprakelijk voor de schade die u tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden lijdt. Uw werkgever heeft namelijk een zogenoemde zorgplicht. Dit houdt in dat uw werkgever wettelijk verplicht is om alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Denk hierbij aan het geven van correcte instructies, toezicht houden en het beschikbaar stellen van nodige beschermingsmiddelen.

Indien er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is het extra belangrijk dat uw werkgever goed in kaart brengt welke risico’s er zijn. Het bedrijf waar u werkt dient de risico’s te kennen van stoffen die ze produceren, verwerken of doorgeven aan klanten.

De werkgever dient vier belangrijke stappen te ondernemen:

  1. Inventariseren: welke stoffen worden er gebruikt en hoe lang?
  2. Beoordelen: hoe vaak en hoe lang wordt een medewerker hieraan blootgesteld?
  3. Maatregelen: welke maatregelen worden er genomen?
  4. Borging: welke instructies worden er gegeven en hoe worden de maatregelen geborgd?

Het is dus belangrijk dat uw werkgever u duidelijk informeert over de verschillende gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen en voldoende maatregelen neemt zoals het verstrekken van beschermende middelen zoals maskers of beschermende kleding. Laat de werkgever dit na, dan is het uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor de ontstane schade.

Wanneer is uw werkgever niet aansprakelijk?

Uw werkgever is enkel niet aansprakelijk indien hij bewijst dat hij aan de wettelijke zorgplicht heeft voldaan óf dat uw schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.

Contact

Bedrijfsongevallen

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw werkgever moet u zo goed mogelijk beschermen tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Uw werkgever is daarom in principe aansprakelijk voor de schade die u tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden lijdt. Uw werkgever heeft namelijk een zogenoemde zorgplicht. Dit houdt in dat uw werkgever wettelijk verplicht is om alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Denk hierbij aan het geven van correcte instructies, toezicht houden en het beschikbaar stellen van nodige beschermingsmiddelen.

Indien er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is het extra belangrijk dat uw werkgever goed in kaart brengt welke risico’s er zijn. Het bedrijf waar u werkt dient de risico’s te kennen van stoffen die ze produceren, verwerken of doorgeven aan klanten.

De werkgever dient vier belangrijke stappen te ondernemen:

  1. Inventariseren: welke stoffen worden er gebruikt en hoe lang?
  2. Beoordelen: hoe vaak en hoe lang wordt een medewerker hieraan blootgesteld?
  3. Maatregelen: welke maatregelen worden er genomen?
  4. Borging: welke instructies worden er gegeven en hoe worden de maatregelen geborgd?

Het is dus belangrijk dat uw werkgever u duidelijk informeert over de verschillende gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen en voldoende maatregelen neemt zoals het verstrekken van beschermende middelen zoals maskers of beschermende kleding. Laat de werkgever dit na, dan is het uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor de ontstane schade.

Wanneer is uw werkgever niet aansprakelijk?

Uw werkgever is enkel niet aansprakelijk indien hij bewijst dat hij aan de wettelijke zorgplicht heeft voldaan óf dat uw schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.

Contact

Verjaring

De algemene termijn voor het aansprakelijk stellen van een tegenpartij voor de opgelopen letselschade bedraagt vijf jaar en bij verkeersongevallen drie jaar. Het kan echter zijn dat uw schade of ziekte door het werken met gevaarlijke stoffen zich pas na lange tijd, soms vele jaren, openbaren. Daarom geldt voor sommige gevallen een langere verjaringstermijn voor het indienen van een schadevergoeding. U kunt in de meeste gevallen nog tot jaren na uw dienstverband een schadevergoeding indienen bij uw (oude) werkgever.

Uw mogelijkheden

Letselschadezaken omtrent schade door gevaarlijke stoffen zijn vaak erg complex. Het is daarom belangrijk dat u een letselschadejurist inschakelt. Wij zetten onze expertise graag in om u te helpen met het inventariseren en het verhalen van de verschillende schadeposten bij de wederpartij. Samen met u kunnen we de schade inventariseren en een schadevergoeding indienen. Alle kosten die u zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. Dit doen wij voor u geheel kosteloos!

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een soortgelijk ongeval? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade

Verjaring

De algemene termijn voor het aansprakelijk stellen van een tegenpartij voor de opgelopen letselschade bedraagt vijf jaar en bij verkeersongevallen drie jaar. Het kan echter zijn dat uw schade of ziekte door het werken met gevaarlijke stoffen zich pas na lange tijd, soms vele jaren, openbaren. Daarom geldt voor sommige gevallen een langere verjaringstermijn voor het indienen van een schadevergoeding. U kunt in de meeste gevallen nog tot jaren na uw dienstverband een schadevergoeding indienen bij uw (oude) werkgever.

Uw mogelijkheden

Letselschadezaken omtrent schade door gevaarlijke stoffen zijn vaak erg complex. Het is daarom belangrijk dat u een letselschadejurist inschakelt. Wij zetten onze expertise graag in om u te helpen met het inventariseren en het verhalen van de verschillende schadeposten bij de wederpartij. Samen met u kunnen we de schade inventariseren en een schadevergoeding indienen. Alle kosten die u zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. Dit doen wij voor u geheel kosteloos!

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een soortgelijk ongeval? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade