Overige ongevallen

Letsel na een vriendendienst

Wat als u letsel oploopt tijdens het helpen van een ander? Een zogenoemde ‘vriendendienst’. Denk bijvoorbeeld aan het helpen van je buurman in de tuin of iemand helpen met verhuizen. Iedereen voert wel eens een ‘vriendendienst’ uit voor iemand en het is niet ondenkbaar dat u hierbij letsel oploopt. Vaak voelt de ene partij zich erg schuldig en vindt de andere partij het daarentegen lastig om de ander aansprakelijk te stellen. Het is immers een vriend of bekende waarvoor u de dienst heeft uitgevoerd.

Meld mijn schade

Overige ongevallen

Letsel na een vriendendienst

Wat als u letsel oploopt tijdens het helpen van een ander? Een zogenoemde ‘vriendendienst’. Denk bijvoorbeeld aan het helpen van je buurman in de tuin of iemand helpen met verhuizen. Iedereen voert wel eens een ‘vriendendienst’ uit voor iemand en het is niet ondenkbaar dat u hierbij letsel oploopt. Vaak voelt de ene partij zich erg schuldig en vindt de andere partij het daarentegen lastig om de ander aansprakelijk te stellen. Het is immers een vriend of bekende waarvoor u de dienst heeft uitgevoerd.

Meld mijn schade

Overige ongevallen

Juridisch kader

In de regel kunt u uw schade alleen verhalen indien de ander volgens de wet aansprakelijk is. In dit geval is daarvoor van belang of er sprake is van een onrechtmatige daad of dat er bij de betreffende vriendendienst enkel sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Bij vriendendiensten is er namelijk niet zomaar sprake van een aansprakelijke partij. De rechtspraak oordeelt dat het bij vriendendiensten niet gaat om professionele partijen. U moet hierdoor uitgaan van een zekere mate van ondeskundigheid en onoplettendheid, waardoor er sneller kan worden geconcludeerd dat het letsel is ontstaan door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dit is ook niet gek, het zou immers niet wenselijk zijn dat elke vriendendienst waar schade ontstaat leidt tot een schadevordering.

Toch wil dit niet zeggen dat bij elke ‘vriendendienst’ de oorzaak van het letsel kan worden aangeduid als een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zo oordeelt onze hoogste rechter in 2003 dat er wel degelijk genoeg reden was om de schade te verhalen op de ander.

In deze casus hielp het slachtoffer zijn buurman met het verhuizen van een wasmachine. Volgens het Gerechtshof is degene die de regie voerde over de wijze van het optillen van de wasmachine tekortgeschoten in zijn zorgvuldigheidsplicht. Volgens het gerechtshof was er sprake van onzorgvuldigheid door een combinatie van factoren, namelijk tillen in een gevaarscheppende situatie, het was niet duidelijk of hij die de regie voerde überhaupt in staat was samen met de ander de wasmachine op een veilige wijze te tillen én er waren geen duidelijke afspraken gemaakt over het moment van tillen. Ook werd niet gevraagd of het slachtoffer de wasmachine goed vast had.

In dit geval was er geen sprake van een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ en kreeg de benadeelde zijn schade volledig vergoed.

Uw mogelijkheden

Hoewel er dus een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt voor vriendendiensten, is het zoals hierboven geschetst soms wel degelijk mogelijk om uw schade (volledig) vergoed te krijgen. Wij kunnen u helpen om uw mogelijkheden in kaart te brengen. Onze juristen doen hierbij hun uiterste best om uw schade maximaal vergoed te krijgen.

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een dergelijk ongeval? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Contact

Overige ongevallen

Juridisch kader

In de regel kunt u uw schade alleen verhalen indien de ander volgens de wet aansprakelijk is. In dit geval is daarvoor van belang of er sprake is van een onrechtmatige daad of dat er bij de betreffende vriendendienst enkel sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Bij vriendendiensten is er namelijk niet zomaar sprake van een aansprakelijke partij. De rechtspraak oordeelt dat het bij vriendendiensten niet gaat om professionele partijen. U moet hierdoor uitgaan van een zekere mate van ondeskundigheid en onoplettendheid, waardoor er sneller kan worden geconcludeerd dat het letsel is ontstaan door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dit is ook niet gek, het zou immers niet wenselijk zijn dat elke vriendendienst waar schade ontstaat leidt tot een schadevordering.

Toch wil dit niet zeggen dat bij elke ‘vriendendienst’ de oorzaak van het letsel kan worden aangeduid als een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zo oordeelt onze hoogste rechter in 2003 dat er wel degelijk genoeg reden was om de schade te verhalen op de ander.

In deze casus hielp het slachtoffer zijn buurman met het verhuizen van een wasmachine. Volgens het Gerechtshof is degene die de regie voerde over de wijze van het optillen van de wasmachine tekortgeschoten in zijn zorgvuldigheidsplicht. Volgens het gerechtshof was er sprake van onzorgvuldigheid door een combinatie van factoren, namelijk tillen in een gevaarscheppende situatie, het was niet duidelijk of hij die de regie voerde überhaupt in staat was samen met de ander de wasmachine op een veilige wijze te tillen én er waren geen duidelijke afspraken gemaakt over het moment van tillen. Ook werd niet gevraagd of het slachtoffer de wasmachine goed vast had.

In dit geval was er geen sprake van een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ en kreeg de benadeelde zijn schade volledig vergoed.

Uw mogelijkheden

Hoewel er dus een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt voor vriendendiensten, is het zoals hierboven geschetst soms wel degelijk mogelijk om uw schade (volledig) vergoed te krijgen. Wij kunnen u helpen om uw mogelijkheden in kaart te brengen. Onze juristen doen hierbij hun uiterste best om uw schade maximaal vergoed te krijgen.

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een dergelijk ongeval? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Contact