Verkeersongeval

Letsel zonder botsing

Er hoeft niet altijd een fysieke aanrijding plaats te vinden om aansprakelijkheid van een automobilist aan te kunnen nemen. Indien een automobilist een fout maakt waardoor u schrikt en schade lijdt, is het namelijk toch mogelijk om de betreffende automobilist met succes aansprakelijk te stellen.

In dit geval heeft er dus geen botsing plaatsgevonden en heeft alleen u schade opgelopen. Deze schade bestaat mogelijk uit schade aan uw voertuig en letselschade.

Meld mijn schade

Verkeersongeval

Letsel zonder botsing

Er hoeft niet altijd een fysieke aanrijding plaats te vinden om aansprakelijkheid van een automobilist aan te kunnen nemen. Indien een automobilist een fout maakt waardoor u schrikt en schade lijdt, is het namelijk toch mogelijk om de betreffende automobilist met succes aansprakelijk te stellen.

In dit geval heeft er dus geen botsing plaatsgevonden en heeft alleen u schade opgelopen. Deze schade bestaat mogelijk uit schade aan uw voertuig en letselschade.

Meld mijn schade

Verkeersongeval

Juridisch kader

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) bepaalt namelijk dat het een ieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Het gaat om verkeersgedragingen dat invloed heeft op de verkeersveiligheid op de weg.

Indien de automobilist hetgeen in artikel 5 WVW heeft overtreden, kan u hem aansprakelijk stellen. Hij heeft immers jegens u een onrechtmatige daad gepleegd, waardoor u schade heeft geleden.

Jurisprudentie

In eerdere rechtszaken met betrekking tot dit onderwerp heeft de rechter besloten dat als iemand door het overtreden van een verkeersregel zich dusdanig gedraagt dat het gevaar voor verkeersongevallen groter wordt, en er doet zich dan daadwerkelijk een verkeersongeval voor, dat in het algemeen wordt aangenomen dat het in strijd handelen met de verkeersnorm de oorzaak van het ongeval is en dat dus diegene ook aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het ongeval.

In beginsel draag op grond van artikel 150 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) de eisende partij wel de bewijslast. Dit betekent dat u als slachtoffer dient aan te tonen dat de automobilist gevaar op de weg veroorzaakte dan wel u hinderde. Hiervoor is het belangrijk om alle relevante bewijsstukken, zoals een schadeformulier, proces verbaal en/of getuigenverklaringen te verzamelen.

Contact

Verkeersongeval

Juridisch kader

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) bepaalt namelijk dat het een ieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Het gaat om verkeersgedragingen dat invloed heeft op de verkeersveiligheid op de weg.

Indien de automobilist hetgeen in artikel 5 WVW heeft overtreden, kan u hem aansprakelijk stellen. Hij heeft immers jegens u een onrechtmatige daad gepleegd, waardoor u schade heeft geleden.

Jurisprudentie

In eerdere rechtszaken met betrekking tot dit onderwerp heeft de rechter besloten dat als iemand door het overtreden van een verkeersregel zich dusdanig gedraagt dat het gevaar voor verkeersongevallen groter wordt, en er doet zich dan daadwerkelijk een verkeersongeval voor, dat in het algemeen wordt aangenomen dat het in strijd handelen met de verkeersnorm de oorzaak van het ongeval is en dat dus diegene ook aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het ongeval.

In beginsel draag op grond van artikel 150 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) de eisende partij wel de bewijslast. Dit betekent dat u als slachtoffer dient aan te tonen dat de automobilist gevaar op de weg veroorzaakte dan wel u hinderde. Hiervoor is het belangrijk om alle relevante bewijsstukken, zoals een schadeformulier, proces verbaal en/of getuigenverklaringen te verzamelen.

Contact

Uw mogelijkheden

Ondanks dat er geen botsing is geweest tussen u en de andere automobilist, is het wel mogelijk om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor uw schade. De kans van slagen zal afhankelijk zijn van alle omstandigheden van het geval en het bewijs dat voorhanden is.

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een dergelijk ongeval? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade

Uw mogelijkheden

Ondanks dat er geen botsing is geweest tussen u en de andere automobilist, is het wel mogelijk om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor uw schade. De kans van slagen zal afhankelijk zijn van alle omstandigheden van het geval en het bewijs dat voorhanden is.

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een dergelijk ongeval? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade