Letselschade door een arbeidsongeval of bij bedrijfsziekten

Een werknemer, stagiair of ZZP’er in dienst van een werkgever of opdrachtgever heeft verwachtingen op grond van gemaakte afspraken of de wet. Zo mag u verwachten dat u aan het einde van de maand op tijd uw loon ontvangt. Wat als u letselschade oploopt tijdens het uitvoeren van uw werk en uw werkgever heeft hierin persoonlijk geen schuld gehad? Uw werkgever is in principe aansprakelijk voor de schade die u ten gevolge van het ongeval op tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden lijdt. De werkgever heeft immers een wettelijke zorgplicht om de veiligheid op het werk te waarborgen voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. Hij moet dus zoveel mogelijk voorkomen dat ongevallen op het werk voordoen. Laat de werkgever dit na, dan is het uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor de ontstane schade.