Letselschade door/bij aankoop van een product

Wie kent die horrorverhalen niet? Een elektrische sigaret die tijdens het gebruik ontploft. Of een telefoon die in je broekzak explodeert vanwege een te warme accu. In de gevallen waarbij er sprake is van een defect in het product is de producent aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het gebrek. Van een gebrekkig product is sprake indien het product niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder de presentatie van het product, het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product en het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht. Omdat u ook hier de eisende partij bent dient u uw stelling te bewijzen. Bewaar daarom goed al uw bescheiden van het product, zoals het aankoopbewijs en de gebruikershandleiding.