Aansprakelijkheid voor dieren

Bij aansprakelijkheid voor dieren denkt u wellicht aan een hondenbeet. Dit is logisch, want jaarlijks worden er gemiddeld 150.000 bijtincidenten gemeld. Andere voorbeelden hiervan zijn het vallen tijdens een paardrijles, een trap door een paard of het krabben door een kat. De bezitter van een dier is wettelijk aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Let op: er is een tenzij-clausule van toepassing. Deze luidt: De bezitter is aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. De bewijslast voor dit laatste ligt bij de bezitter van het dier.