Letselschade door medische missers

Als u naar een zorgverlener, hulpverlener of instelling zoals het ziekenhuis gaat, verwacht u veelal dat u er als gezonder persoon uitkomt. Ondanks dat zorgverleners het beste voor u wensen, kan het helaas verkeerd gaan. Omdat het menselijk lichaam complex is en elk lichaam anders reageert, kunnen de hulpverleners niet volledig instaan voor de resultaten van de behandeling. De drempel voor het vaststellen van medische verwijtbaarheid ligt daarom over het algemeen hoger dan bij andere incidenten. De maatstaf die hierbij gehanteerd wordt, is gelegen in de zorgvuldigheid die van een andere redelijk bekwaam en redelijk handelend arts mag worden verwacht. U als eisende partij dient dan ook te stellen en bewijzen dat een andere hulpverlener in dezelfde omstandigheden op een andere wijze had gehandeld, waardoor de schade niet of in mindere mate was ontstaan. En dat kan lastig zijn, omdat uw informatiepositie ten opzichte van de hulpverlener niet gelijkwaardig is. Neem dan ook snel een contact op met Hardt letselschade.