Letselschade

Schade door vliegende dakpannen, loszittende goten of scheefliggende stoeptegels? Al deze voorbeelden zijn te kwalificeren als opstallen in de zin van artikel 6: 174 BW. Bezitters van opstallen zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade ontstaan door een gebrek in of aan hun opstal. Van een gebrekkige opstal is sprake als deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor een gevaar voor personen of zaken oplevert. Zo kan in het geval van de vliegende dakpan of een loszittende goot de woningbezitter aansprakelijk zijn en in het geval van de scheefliggende stoeptegel de gemeente.

Overige schadeveroorzakende gebeurtenissen:
• Schade uit sport en spel
• Schade uit geweldsdelicten
• Geestelijke mishandeling
• Seksueel misbruik

De lijst is niet limitatief. Schade kan uit allerlei denkbare vormen van handelingen of nalaten ontstaan. Het is dan ook goed mogelijk dat in uw specifieke casus een ander aansprakelijk gesteld kan worden. Ervaring leert ons ook dat de schade niet per se direct zichtbaar hoeft te zijn. Wat dacht u van een cyste die maanden na een ongeval vanwege het opgelopen trauma ontstaat? Het is van belang dat u daarom goed de vinger aan de pols houdt.

Wij nodigen u dan ook uit om dit samen met ons goed in kaart te brengen.
Hierna zal Hardt zich hard voor u maken en de juridische vraagstukken en handelingen, zoals de aansprakelijkheidskwestie, de causaliteit, de eigen schuld, het vaststellen van de omvang van de schade, het verzamelen van bewijs, het starten van een re-integratietraject, het inschakelen van deskundigen en eventueel het starten van een juridische procedure op zich nemen.