Overige ongevallen

Letselschade door
medische missers

Als u naar een zorgverlener, hulpverlener of instelling zoals het ziekenhuis gaat, verwacht u veelal dat u er als gezonder persoon uitkomt. Ondanks dat zorgverleners het beste voor u wensen, kan het helaas verkeerd gaan. Medische behandelingen kunnen immers risico’s voor u als patiënt met zich meebrengen. Om schadevergoeding voor letselschade door medische missers te kunnen vorderen, moet er sprake zijn van een verwijtbare medische fout.

Meld mijn schade

Overige ongevallen

Letselschade door
medische missers

Als u naar een zorgverlener, hulpverlener of instelling zoals het ziekenhuis gaat, verwacht u veelal dat u er als gezonder persoon uitkomt. Ondanks dat zorgverleners het beste voor u wensen, kan het helaas verkeerd gaan. Medische behandelingen kunnen immers risico’s voor u als patiënt met zich meebrengen. Om schadevergoeding voor letselschade door medische missers te kunnen vorderen, moet er sprake zijn van een verwijtbare medische fout.

Meld mijn schade

Overige ongevallen

Wanneer is er sprake van een fout?

Als u als patiënt schade lijdt door medisch onzorgvuldig handelen door een arts of fysiotherapeut, kunt u de behandelaar aansprakelijk stellen en een schadevergoeding vorderen. Hiervoor is het wel nodig dat de behandelaar een fout heeft gemaakt die te vermijden was geweest.

Een behandelaar heeft een inspanningsverplichting, die vereist dat de juiste kennis aanwezig moet zijn en men zich houdt aan de daarvoor geldende richtlijnen en protocollen. Er is geen garantieplicht. De drempel voor het vaststellen van medische verwijtbaarheid ligt daarom over het algemeen hoger dan bij andere incidenten. De maatstaf die hierbij gehanteerd wordt, is gelegen in de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts mag worden verwacht. Wanneer aan deze zorgvuldigheid niet is voldaan, kan een verwijtbare fout worden vastgesteld.

Terug naar normaal

De bewijslast voor letselschade door medische missers ligt bij de eisende partij. Dit houdt in dat u als eisende partij dient te stellen en bewijzen dat een andere hulpverlener in dezelfde omstandigheden op een andere wijze had gehandeld, waardoor de schade niet of in mindere mate was ontstaan. En dat kan lastig zijn, omdat uw informatiepositie ten opzichte van de hulpverlener niet gelijkwaardig is. Neem daarom direct contact op met onze juristen voor vrijblijvend en kosteloos advies om uw mogelijkheden te bespreken.

Contact

Overige ongevallen

Wanneer is er sprake
van een fout?

Als u als patiënt schade lijdt door medisch onzorgvuldig handelen door een arts of fysiotherapeut, kunt u de behandelaar aansprakelijk stellen en een schadevergoeding vorderen. Hiervoor is het wel nodig dat de behandelaar een fout heeft gemaakt die te vermijden was geweest.

Een behandelaar heeft een inspanningsverplichting, die vereist dat de juiste kennis aanwezig moet zijn en men zich houdt aan de daarvoor geldende richtlijnen en protocollen. Er is geen garantieplicht. De drempel voor het vaststellen van medische verwijtbaarheid ligt daarom over het algemeen hoger dan bij andere incidenten. De maatstaf die hierbij gehanteerd wordt, is gelegen in de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts mag worden verwacht. Wanneer aan deze zorgvuldigheid niet is voldaan, kan een verwijtbare fout worden vastgesteld.

Terug naar normaal

De bewijslast voor letselschade door medische missers ligt bij de eisende partij. Dit houdt in dat u als eisende partij dient te stellen en bewijzen dat een andere hulpverlener in dezelfde omstandigheden op een andere wijze had gehandeld, waardoor de schade niet of in mindere mate was ontstaan. En dat kan lastig zijn, omdat uw informatiepositie ten opzichte van de hulpverlener niet gelijkwaardig is. Neem daarom direct contact op met onze juristen voor vrijblijvend en kosteloos advies om uw mogelijkheden te bespreken.

Contact

Verwijtbare medische fout

Hoe het menselijk lichaam reageert op een medische ingreep of behandeling is lastig te voorspellen. Het kan altijd voorkomen dat er complicaties optreden, waarbij het beoogde resultaat niet behaald wordt. Denk hierbij aan een onvoorspelbare allergische reactie op een medicijn of een wond die ineens gaat ontsteken zonder dat iemand daar schuld aan heeft. Wanneer de hulpverlener of behandelaar (arts, fysiotherapeut) bekwaam heeft gehandeld volgens de geldende richtlijnen, kan deze voor dit soort complicaties niet aansprakelijk worden houden.

Dit verandert wanneer een complicatie zich voordoet en de verantwoordelijke behandelaar niet tijdig handelt, of wanneer de schade niet of in mindere mate zou zijn ontstaan als gehandeld was zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts mag worden verwacht. Dan kan er sprake zijn van verwijtbaar medisch onzorgvuldig (foutief) handelen. Denk hierbij onder andere aan:

 • Het verstrekken van verkeerde informatie.
 • Het verstrekken van medicijnen waarvoor allergie van de patiënt bekend is.
 • Het geven van een foutieve diagnose.
 • Het niet tijdig handelen bij complicaties.
 • Het opereren van het verkeerde lichaamsdeel.
Dit is mij overkomen: contact opnemen

Schadevergoeding

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld).

De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Wij willen u hierom adviseren om na het ongeval al uw gemaakte kosten te noteren en bijbehorende facturen en bonnetjes te bewaren. Samen met u kunnen wij aan de hand daarvan de schade inventariseren, aantonen en een schadeclaim indienen bij de wederpartij.

Meld mijn schade
 • Vergoeding voor gemiste inkomsten
 • Vergoeding voor reiskosten
 • Vergoeding voor medische kosten
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval
 • Vergoeding voor verlies aan zelfwerkzaamheid
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde

Verwijtbare medische fout

Hoe het menselijk lichaam reageert op een medische ingreep of behandeling is lastig te voorspellen. Het kan altijd voorkomen dat er complicaties optreden, waarbij het beoogde resultaat niet behaald wordt. Denk hierbij aan een onvoorspelbare allergische reactie op een medicijn of een wond die ineens gaat ontsteken zonder dat iemand daar schuld aan heeft. Wanneer de hulpverlener of behandelaar (arts, fysiotherapeut) bekwaam heeft gehandeld volgens de geldende richtlijnen, kan deze voor dit soort complicaties niet aansprakelijk worden houden.

Dit verandert wanneer een complicatie zich voordoet en de verantwoordelijke behandelaar niet tijdig handelt, of wanneer de schade niet of in mindere mate zou zijn ontstaan als gehandeld was zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts mag worden verwacht. Dan kan er sprake zijn van verwijtbaar medisch onzorgvuldig (foutief) handelen. Denk hierbij onder andere aan:

 • Het verstrekken van verkeerde informatie.
 • Het verstrekken van medicijnen waarvoor allergie van de patiënt bekend is.
 • Het geven van een foutieve diagnose.
 • Het niet tijdig handelen bij complicaties.
 • Het opereren van het verkeerde lichaamsdeel.
Dit is mij overkomen: contact opnemen

Schadevergoeding

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld).

De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Wij willen u hierom adviseren om na het ongeval al uw gemaakte kosten te noteren en bijbehorende facturen en bonnetjes te bewaren. Samen met u kunnen wij aan de hand daarvan de schade inventariseren, aantonen en een schadeclaim indienen bij de wederpartij.

 • Vergoeding voor gemiste inkomsten
 • Vergoeding voor reiskosten
 • Vergoeding voor medische kosten
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval
 • Vergoeding voor verlies aan zelfwerkzaamheid
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde
Meld mijn schade