Bedrijfsongevallen

Ongeval in de bouw

Een ongeval in de bouw komt helaas vaak voor: veel werknemers in de bouw zijn weleens betrokken geweest bij een arbeidsongeval tijdens hun werk. Het risico op ongevallen in de bouw is vergroot door de zware werkzaamheden in een beweeglijke (en soms gevaarlijke) omgeving, bijvoorbeeld door het gebruik van grote machines, chemische stoffen of hoge bouwsteigers.

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval in de bouw, kunt u letselschade opgelopen hebben. Letsel kan bestaan uit lichamelijke schade, zoals fysieke klachten of verwondingen, maar kan zich ook psychisch uiten, bijvoorbeeld door veranderingen in uw mentale gesteldheid. Hierdoor kunt u mogelijk ook inkomsten mislopen of extra (medische) kosten maken. Bij arbeidsongevallen wordt u door de wet beschermd. Wanneer u schade oploopt tijdens uw werkzaamheden, moet de aansprakelijke partij deze schade vergoeden.

Meld mijn schade

Bedrijfsongevallen

Ongeval in de bouw

Een ongeval in de bouw komt helaas vaak voor: veel werknemers in de bouw zijn weleens betrokken geweest bij een arbeidsongeval tijdens hun werk. Het risico op ongevallen in de bouw is vergroot door de zware werkzaamheden in een beweeglijke (en soms gevaarlijke) omgeving, bijvoorbeeld door het gebruik van grote machines, chemische stoffen of hoge bouwsteigers.

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval in de bouw, kunt u letselschade opgelopen hebben. Letsel kan bestaan uit lichamelijke schade, zoals fysieke klachten of verwondingen, maar kan zich ook psychisch uiten, bijvoorbeeld door veranderingen in uw mentale gesteldheid. Hierdoor kunt u mogelijk ook inkomsten mislopen of extra (medische) kosten maken. Bij arbeidsongevallen wordt u door de wet beschermd. Wanneer u schade oploopt tijdens uw werkzaamheden, moet de aansprakelijke partij deze schade vergoeden.

Meld mijn schade

Werkgeversaansprakelijkheid

Indien u betrokken bent geraakt bij een ongeval in de bouw is uw werkgever in principe aansprakelijk voor de schade die u ten gevolge van het ongeval tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden lijdt. Uw werkgever heeft een wettelijke zorgplicht om de veiligheid op het werk te waarborgen voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. Hij is dus verplicht om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om ongevallen op het werk te voorkomen. Denk hierbij aan het geven van correcte instructies, toezicht houden en het beschikbaar stellen van nodige beschermingsmiddelen. Laat de werkgever dit na, dan is het uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor de ontstane schade.

Uw werkgever is daarnaast ook aansprakelijk voor fouten van personeel. Heeft u letsel opgelopen door een fout van een collega? Indien deze fout is gemaakt tijdens werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de werkgever ten tijde van het ongeval, dan is uw werkgever wettelijk aansprakelijk voor het letsel dat hieruit voort is gekomen. Bij bedrijfsongevallen is uw werkgever vaak goed verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering vergoedt namens de werkgever de letselschade van werknemers bij arbeidsongevallen.

Contact

Werkgeversaansprakelijkheid

Indien u betrokken bent geraakt bij een ongeval in de bouw is uw werkgever in principe aansprakelijk voor de schade die u ten gevolge van het ongeval tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden lijdt. Uw werkgever heeft een wettelijke zorgplicht om de veiligheid op het werk te waarborgen voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. Hij is dus verplicht om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om ongevallen op het werk te voorkomen. Denk hierbij aan het geven van correcte instructies, toezicht houden en het beschikbaar stellen van nodige beschermingsmiddelen. Laat de werkgever dit na, dan is het uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor de ontstane schade.

Uw werkgever is daarnaast ook aansprakelijk voor fouten van personeel. Heeft u letsel opgelopen door een fout van een collega? Indien deze fout is gemaakt tijdens werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de werkgever ten tijde van het ongeval, dan is uw werkgever wettelijk aansprakelijk voor het letsel dat hieruit voort is gekomen. Bij bedrijfsongevallen is uw werkgever vaak goed verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering vergoedt namens de werkgever de letselschade van werknemers bij arbeidsongevallen.

Contact

Schadevergoeding

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten, zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld). U kunt denken aan.

 • Vergoeding voor gemiste inkomsten;
 • Vergoeding voor reiskosten;
 • Vergoeding voor medische kosten;
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval;
 • Vergoeding voor het niet kunnen uitvoeren van onderhoud;
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde.

De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Wij willen u hierom adviseren om na het ongeval al uw gemaakte kosten te noteren en bijbehorende facturen en bonnetjes te bewaren. Samen met u kunnen wij aan de hand daarvan de schade inventariseren, aantonen en een schadeclaim indienen bij de wederpartij.

Uw mogelijkheden

Nadat gebleken is dat u schade heeft geleden, zal Hardt Letselschade een voorschot op uw schadevergoeding vorderen bij de tegenpartij. U hoeft dus niet te wachten op de afwikkeling van de zaak voor een vergoeding.

Bij het indienen van een schadevergoeding voor arbeidsongevallen is het belangrijk dat de verstandhouding met uw werkgever niet verslechterd, vooral wanneer u na het ongeval nog samen verder moet. Ook hier houden wij rekening mee. Hardt Letselschade heeft veel ervaring het verhalen van letselschade door arbeidsongevallen.

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een ongeval in de bouw? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade

Schadevergoeding

Uw schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten, zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld). U kunt denken aan.

 • Vergoeding voor gemiste inkomsten;
 • Vergoeding voor reiskosten;
 • Vergoeding voor medische kosten;
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval;
 • Vergoeding voor het niet kunnen uitvoeren van onderhoud;
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde.

De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Wij willen u hierom adviseren om na het ongeval al uw gemaakte kosten te noteren en bijbehorende facturen en bonnetjes te bewaren. Samen met u kunnen wij aan de hand daarvan de schade inventariseren, aantonen en een schadeclaim indienen bij de wederpartij.

Uw mogelijkheden

Nadat gebleken is dat u schade heeft geleden, zal Hardt Letselschade een voorschot op uw schadevergoeding vorderen bij de tegenpartij. U hoeft dus niet te wachten op de afwikkeling van de zaak voor een vergoeding.

Bij het indienen van een schadevergoeding voor arbeidsongevallen is het belangrijk dat de verstandhouding met uw werkgever niet verslechterd, vooral wanneer u na het ongeval nog samen verder moet. Ook hier houden wij rekening mee. Hardt Letselschade heeft veel ervaring het verhalen van letselschade door arbeidsongevallen.

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een ongeval in de bouw? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade