Bedrijfsongevallen

Psychische klachten door uw werk

Tijdens uw werk kan het helaas voorkomen dat u letsel oploopt. Dit kan, naast fysiek letsel, ook juist psychisch letsel zijn. Onder psychisch letsel verstaan we allerlei soorten letsel die ontstaan zonder dat er een lichamelijke oorzaak voor hoeft te zijn. Psychisch letsel is de nummer één oorzaak van ziekteverzuim in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan burn-outklachten.

Meld mijn schade

Bedrijfsongevallen

Psychische klachten door uw werk

Tijdens uw werk kan het helaas voorkomen dat u letsel oploopt. Dit kan, naast fysiek letsel, ook juist psychisch letsel zijn. Onder psychisch letsel verstaan we allerlei soorten letsel die ontstaan zonder dat er een lichamelijke oorzaak voor hoeft te zijn. Psychisch letsel is de nummer één oorzaak van ziekteverzuim in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan burn-outklachten.

Meld mijn schade

Bedrijfsongevallen

Vereisten en zorgplicht werkgever

Om uw schadevergoeding te kunnen verhalen voor psychische schade moet er voldaan zijn aan enkele vereisten. Er moet worden aangetoond dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden en er moet een duidelijk direct verband bestaan tussen de werkzaamheden en uw psychische schade.

De zorgplicht houdt in dat de werkgever wettelijk verplicht is om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om te voorkomen dat u als werknemer in de uitoefening van uw werkzaamheden schade lijdt. Denk hierbij het geven van correcte instructies, toezicht houden en het beschikbaar stellen van nodige beschermingsmiddelen. Maar ook als een werknemer naast zijn eigen functie de taken van een collega waarneemt, een functie moet doen waarvoor hij de capaciteiten niet heeft of als de hoeveelheid werk van een werknemer in de loop der jaren steeds verder is toegenomen zonder dat hij extra ondersteuning heeft gekregen kan dat tot (psychische) schade lijden. Dit moet worden voorkomen door de werkgever. Loopt u tegen een te hoge werkdruk of beginnende psychische klachten aan? Doe dan altijd melding bij uw werkgever. Uw werkgever moet immers wel op de hoogte zijn van uw klachten.

Wie bewijst?

Wanneer u stelt dat u psychische schade heeft opgelopen in de uitoefening van uw werkzaamheden, zult u dit moeten bewijzen. Het gaat om het feitelijk verband tussen werk en letsel. U zult door middel van feiten en omstandigheden met betrekking tot uw werksituatie moeten bewijzen dat uw klachten zijn ontstaan door uw werk en niet door een oorzaak gelegen buiten uw werk. Door de rechter worden strenge eisen gesteld aan dit bewijs. Wij kunnen u helpen met het inventariseren van uw schade en het verzamelen van bewijs.

Bij het indienen van schadevergoedingen voor arbeidsongevallen is het ook belangrijk dat de verstandhouding met uw werkgever niet verslechterd, vooral wanneer u na het ongeval nog samen verder moet. Ook hier houden wij rekening mee. Hardt Letselschade heeft veel ervaring het verhalen van letselschade door arbeidsongevallen.

Contact

Bedrijfsongevallen

Vereisten en zorgplicht werkgever

Om uw schadevergoeding te kunnen verhalen voor psychische schade moet er voldaan zijn aan enkele vereisten. Er moet worden aangetoond dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden en er moet een duidelijk direct verband bestaan tussen de werkzaamheden en uw psychische schade.

De zorgplicht houdt in dat de werkgever wettelijk verplicht is om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om te voorkomen dat u als werknemer in de uitoefening van uw werkzaamheden schade lijdt. Denk hierbij het geven van correcte instructies, toezicht houden en het beschikbaar stellen van nodige beschermingsmiddelen. Maar ook als een werknemer naast zijn eigen functie de taken van een collega waarneemt, een functie moet doen waarvoor hij de capaciteiten niet heeft of als de hoeveelheid werk van een werknemer in de loop der jaren steeds verder is toegenomen zonder dat hij extra ondersteuning heeft gekregen kan dat tot (psychische) schade lijden. Dit moet worden voorkomen door de werkgever. Loopt u tegen een te hoge werkdruk of beginnende psychische klachten aan? Doe dan altijd melding bij uw werkgever. Uw werkgever moet immers wel op de hoogte zijn van uw klachten.

Wie bewijst?

Wanneer u stelt dat u psychische schade heeft opgelopen in de uitoefening van uw werkzaamheden, zult u dit moeten bewijzen. Het gaat om het feitelijk verband tussen werk en letsel. U zult door middel van feiten en omstandigheden met betrekking tot uw werksituatie moeten bewijzen dat uw klachten zijn ontstaan door uw werk en niet door een oorzaak gelegen buiten uw werk. Door de rechter worden strenge eisen gesteld aan dit bewijs. Wij kunnen u helpen met het inventariseren van uw schade en het verzamelen van bewijs.

Bij het indienen van schadevergoedingen voor arbeidsongevallen is het ook belangrijk dat de verstandhouding met uw werkgever niet verslechterd, vooral wanneer u na het ongeval nog samen verder moet. Ook hier houden wij rekening mee. Hardt Letselschade heeft veel ervaring het verhalen van letselschade door arbeidsongevallen.

Contact

Uw mogelijkheden

Wij zetten onze expertise graag in om u te helpen met het inventariseren en het verhalen van de verschillende schadeposten bij de wederpartij. Samen met u kunnen we de schade inventariseren en een schadevergoeding indienen. Alle kosten die u zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een aanrijding? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade

Uw mogelijkheden

Wij zetten onze expertise graag in om u te helpen met het inventariseren en het verhalen van de verschillende schadeposten bij de wederpartij. Samen met u kunnen we de schade inventariseren en een schadevergoeding indienen. Alle kosten die u zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Wilt u meer weten of bent u betrokken geraakt bij een aanrijding? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ons telefoonnummer 030 269 0063 of ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Meld mijn schade