Verkeersongeval

Uw kind is aangereden

Ouders kunnen zich over het algemeen zorgen maken als hun kinderen naar buiten gaan om te spelen zonder hun toezicht. Wat nou als een van uw angsten werkelijkheid wordt. Uw kind wordt aangereden. Naast de pijn en verdriet, heeft uw kind en onder omstandigheden uzelf recht op een schadevergoeding. Indien uw zoon of dochter jonger dan 14 jaar is, dan heeft uw kind vrijwel altijd recht op een schadevergoeding.

Meld mijn schade

Verkeersongeval

Uw kind is aangereden

Ouders kunnen zich over het algemeen zorgen maken als hun kinderen naar buiten gaan om te spelen zonder hun toezicht. Wat nou als een van uw angsten werkelijkheid wordt. Uw kind wordt aangereden. Naast de pijn en verdriet, heeft uw kind en onder omstandigheden uzelf recht op een schadevergoeding. Indien uw zoon of dochter jonger dan 14 jaar is, dan heeft uw kind vrijwel altijd recht op een schadevergoeding.

Meld mijn schade

Verkeersongeval

Verkeersongeval tussen kind en motorvoertuig

Bestuurders van motorvoertuigen dienen extra voorzichtig te zijn als er kinderen in het verkeer zijn. Kinderen worden namelijk – net als fietsers en voetgangers – gezien als zwakke verkeersdeelnemers. Bij kinderen onder de 14 jaar is het verkeersinzicht nog niet volledig ontwikkeld. Kinderen letten vaak niet goed op andere verkeersdeelnemers en zijn over het algemeen snel afgeleid. Ze kunnen bovendien nog niet goed anticiperen op onverwachte gebeurtenissen of verkeerssituaties niet goed inschatten. Kinderen maken daarom soms gevaarlijke en onverwachtse beslissingen, zoals nog snel achter een auto langs rennen, terwijl hij net uit een parkeervak wilt rijden. Bestuurders van motorvoertuigen dienen hier te allen tijde rekening mee te houden. Kinderen onder de 14 jaar krijgen daarom altijd al hun schade 100% vergoed. Ook als ze het ongeval zelf veroorzaakt hebben. Als het kind ouder is dan 14 wordt er in beginsel minstens 50% tot 100% van hun schade vergoed.

Uitzondering

Wanneer uw kind ouder is dan 14 jaar kan er een uitzondering zijn waardoor er geen recht is op een schadevergoeding, namelijk een beroep op overmacht. Als een kind een verkeersfout maakt, die zo onverwachts is dat de bestuurder daar geen rekening mee had kunnen of hoeven te houden, kan er een geslaagd beroep worden gedaan op overmacht. Het is aan de bestuurder om dit te bewijzen. Echter, in de praktijk wordt overmacht maar zelden aangenomen.

Contact

Verkeersongeval

Verkeersongeval tussen kind en motorvoertuig

Bestuurders van motorvoertuigen dienen extra voorzichtig te zijn als er kinderen in het verkeer zijn. Kinderen worden namelijk – net als fietsers en voetgangers – gezien als zwakke verkeersdeelnemers. Bij kinderen onder de 14 jaar is het verkeersinzicht nog niet volledig ontwikkeld. Kinderen letten vaak niet goed op andere verkeersdeelnemers en zijn over het algemeen snel afgeleid. Ze kunnen bovendien nog niet goed anticiperen op onverwachte gebeurtenissen of verkeerssituaties niet goed inschatten. Kinderen maken daarom soms gevaarlijke en onverwachtse beslissingen, zoals nog snel achter een auto langs rennen, terwijl hij net uit een parkeervak wilt rijden. Bestuurders van motorvoertuigen dienen hier te allen tijde rekening mee te houden. Kinderen onder de 14 jaar krijgen daarom altijd al hun schade 100% vergoed. Ook als ze het ongeval zelf veroorzaakt hebben. Als het kind ouder is dan 14 wordt er in beginsel minstens 50% tot 100% van hun schade vergoed.

Uitzondering

Wanneer uw kind ouder is dan 14 jaar kan er een uitzondering zijn waardoor er geen recht is op een schadevergoeding, namelijk een beroep op overmacht. Als een kind een verkeersfout maakt, die zo onverwachts is dat de bestuurder daar geen rekening mee had kunnen of hoeven te houden, kan er een geslaagd beroep worden gedaan op overmacht. Het is aan de bestuurder om dit te bewijzen. Echter, in de praktijk wordt overmacht maar zelden aangenomen.

Contact

Verkeersongeval tussen kind en zwakke verkeersdeelnemer

Kinderen worden – net als fietsers en voetgangers – gezien als zwakke verkeersdeelnemers. Als er een aanrijding plaatsvindt tussen die twee, gelden er dus andere regels dan wanneer een kind een verkeersongeval heeft met een motorvoertuig. In dat geval wordt beslist aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Indien uw kind 14 jaar of jonger is, dan kan de leeftijd mee worden genomen bij de verdeling van de aansprakelijkheid.

Schadevergoeding

De schadevergoeding van uw kind kan bestaan uit verschillende schadeposten zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld).

 • Vergoeding voor gemiste inkomsten;
 • Vergoeding voor reiskosten;
 • Vergoeding voor medische kosten;
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval;
 • Vergoeding voor verlies aan zelfwerkzaamheid;
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde.

De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Wij willen u hierom adviseren om na het ongeval al uw gemaakte kosten te noteren en bijbehorende facturen en bonnetjes te bewaren. Samen met u kunnen wij aan de hand daarvan de schade inventariseren, aantonen en een schadeclaim indienen bij de wederpartij.

Schockschade voor ouders

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2002 voor het eerst schockschade toegekend. Schockschade is schade die bestaat uit geestelijk letsel als gevolg van het waarnemen van een ongeval dat een ander is overkomen. Om in aanmerking te komen voor schockschade moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Er moet sprake zijn van een directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het ongeval of een waarneming van het ongeval zelf;
 • De confrontatie of waarneming moet een heftige emotionele schock tot gevolg hebben gehad; en
 • Deze heftige schock moet een psychiatrisch erkend ziektebeeld tot gevolg hebben.

Aan bovenstaande voorwaarden wordt eerder voldaan als er sprake is van een nauwe affectieve band tussen het slachtoffer van het ongeval en degene die met de gevolgen van het ongeval werd geconfronteerd. Als aan genoemde criteria is voldaan, dan is er een onrechtmatige daad gepleegd tegen degene die met de gevolgen van een ongeval is geconfronteerd, hetgeen betekent dat de waarnemer of geconfronteerde recht op een schadevergoeding heeft.

Affectieschade voor ouders

Bovenstaande moet goed worden onderscheiden van affectieschade. Deze vergoeding is een vorm van erkenning van uw verdriet indien uw kind ernstig en blijvend letsel overhoudt aan het verkeersongeval of is overleden, zal u en uw familie dit veel verdriet doen. Voor het verdriet van naasten, geestelijke pijn en verminderde levenslust is er daarom affectieschade in het leven geroepen. De nabestaanden die voor affectieschade in aanmerking komen, zijn:

 • Ouders;
 • Kinderen;
 • Partners waarmee een duurzaam gemeenschappelijk huishouden werd gerund; en
 • en Zorgrelaties: bijvoorbeeld pleegouders, of duurzame zorg door grootouders.

In sommige gevallen komen ook zussen, broers, stiefouders of -kinderen in aanmerking. In dat geval moet er worden bewezen dat diegene een ‘nauwe persoonlijke relatie’ met het slachtoffer onderhield.

Uw mogelijkheden

Laten wij voorop stellen dat uw kind hopelijk niet bij een ongeval betrokken raakt. Mocht uw kind toch bij een ongeval betrokken raken dan wordt hij of zij door de wet extra beschermd en kunt u doorgaans (namens uw kind) aanspraak maken op een schadevergoeding.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of is uw kind betrokken geraakt bij een verkeersongeval? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op 030 269 0063 of vul ons contactformulier in. Onze dienstverlening is geheel kosteloos. Onze juristen helpen u graag verder.

Meld mijn schade

Verkeersongeval tussen kind en zwakke verkeersdeelnemer

Kinderen worden – net als fietsers en voetgangers – gezien als zwakke verkeersdeelnemers. Als er een aanrijding plaatsvindt tussen die twee, gelden er dus andere regels dan wanneer een kind een verkeersongeval heeft met een motorvoertuig. In dat geval wordt beslist aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Indien uw kind 14 jaar of jonger is, dan kan de leeftijd mee worden genomen bij de verdeling van de aansprakelijkheid.

Schadevergoeding

De schadevergoeding van uw kind kan bestaan uit verschillende schadeposten zowel vergoedingen voor (medische) kosten en gemiste inkomsten als voor pijn en verdriet (smartengeld).

 • Vergoeding voor gemiste inkomsten;
 • Vergoeding voor reiskosten;
 • Vergoeding voor medische kosten;
 • Vergoeding voor nodige hulp bij huishouding ten gevolge van het ongeval;
 • Vergoeding voor verlies aan zelfwerkzaamheid;
 • Smartengeld voor pijn, verdriet of verminderde levensvreugde.

De lijst is niet limitatief. Alle kosten die zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Wij willen u hierom adviseren om na het ongeval al uw gemaakte kosten te noteren en bijbehorende facturen en bonnetjes te bewaren. Samen met u kunnen wij aan de hand daarvan de schade inventariseren, aantonen en een schadeclaim indienen bij de wederpartij.

Schockschade voor ouders

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2002 voor het eerst schockschade toegekend. Schockschade is schade die bestaat uit geestelijk letsel als gevolg van het waarnemen van een ongeval dat een ander is overkomen. Om in aanmerking te komen voor schockschade moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Er moet sprake zijn van een directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het ongeval of een waarneming van het ongeval zelf;
 • De confrontatie of waarneming moet een heftige emotionele schock tot gevolg hebben gehad; en
 • Deze heftige schock moet een psychiatrisch erkend ziektebeeld tot gevolg hebben.

Aan bovenstaande voorwaarden wordt eerder voldaan als er sprake is van een nauwe affectieve band tussen het slachtoffer van het ongeval en degene die met de gevolgen van het ongeval werd geconfronteerd. Als aan genoemde criteria is voldaan, dan is er een onrechtmatige daad gepleegd tegen degene die met de gevolgen van een ongeval is geconfronteerd, hetgeen betekent dat de waarnemer of geconfronteerde recht op een schadevergoeding heeft.

Affectieschade voor ouders

Bovenstaande moet goed worden onderscheiden van affectieschade. Deze vergoeding is een vorm van erkenning van uw verdriet indien uw kind ernstig en blijvend letsel overhoudt aan het verkeersongeval of is overleden, zal u en uw familie dit veel verdriet doen. Voor het verdriet van naasten, geestelijke pijn en verminderde levenslust is er daarom affectieschade in het leven geroepen. De nabestaanden die voor affectieschade in aanmerking komen, zijn:

 • Ouders;
 • Kinderen;
 • Partners waarmee een duurzaam gemeenschappelijk huishouden werd gerund;
 • en Zorgrelaties: bijvoorbeeld pleegouders, of duurzame zorg door grootouders.

In sommige gevallen komen ook zussen, broers, stiefouders of -kinderen in aanmerking. In dat geval moet er worden bewezen dat diegene een ‘nauwe persoonlijke relatie’ met het slachtoffer onderhield.

Uw mogelijkheden

Laten wij voorop stellen dat uw kind hopelijk niet bij een ongeval betrokken raakt. Mocht uw kind toch bij een ongeval betrokken raken dan wordt hij of zij door de wet extra beschermd en kunt u doorgaans (namens uw kind) aanspraak maken op een schadevergoeding.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of is uw kind betrokken geraakt bij een verkeersongeval? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op 030 269 0063 of vul ons contactformulier in. Onze dienstverlening is geheel kosteloos. Onze juristen helpen u graag verder.

Meld mijn schade