Wij zorgen dat u
krijgt wat u nodig heeft

Voor ons staat de menselijke maat centraal. Voor cliënten is de oplossing niet louter juridisch van aard en vaak deels te vinden in het sociale domein. Hardt biedt hier ondersteuning. Hardt is transparant, betrokken en sociaal.

Hardt wil cliënten verder helpen met hun leven en staat voor een herstelgerichte aanpak. Daarbij is het allereerst van belang vast te stellen wat iemand na letselschade kan en wil en wat er nodig is om dat te realiseren. De inzet in het traject dat volgt is het verkrijgen van een optimale schadevergoeding die de cliënt in staat stelt zo goed mogelijk te herstellen en zijn of haar leven weer op te pakken op de wijze waarop hij of zij dat wil.

Contact

Wij zorgen dat u
krijgt wat u nodig heeft

Voor ons staat de menselijke maat centraal. Voor cliënten is de oplossing niet louter juridisch van aard en vaak deels te vinden in het sociale domein. Hardt biedt hier ondersteuning. Hardt is transparant, betrokken en sociaal.

Hardt wil cliënten verder helpen met hun leven en staat voor een herstelgerichte aanpak. Daarbij is het allereerst van belang vast te stellen wat iemand na letselschade kan en wil en wat er nodig is om dat te realiseren. De inzet in het traject dat volgt is het verkrijgen van een optimale schadevergoeding die de cliënt in staat stelt zo goed mogelijk te herstellen en zijn of haar leven weer op te pakken op de wijze waarop hij of zij dat wil.

Contact

Onze

missie

“Kosteloze ondersteuning bij het verkrijgen van een optimale schadevergoeding en herstelbegeleiding”

Onze

visie

“Door een herstelgerichte aanpak samen werken aan een nieuwe toekomst en een rechtvaardigere samenleving”

Hardt helpt vooruit

Als letselschadebureau hecht Hardt Letselschade veel waarde aan een duidelijke bedrijfsvisie en missie. Onze organisatie is ervan overtuigd dat het helpen van slachtoffers van letselschade een belangrijke maatschappelijke taak is en streeft er daarom naar om altijd de best mogelijke juridische bijstand te bieden.

Missie

Hardt helpt mensen vooruit. Na een ongeval bieden wij hulp en ondersteuning bij het verkrijgen van een optimale schadevergoeding en herstelbegeleiding. Hierbij stellen we het verhaal van onze cliënt centraal en werken we samen aan een nieuwe toekomst. Onze inzet is niet alleen gericht op het juridische vlak, maar ook op het sociaal domein. Wij geloven dat dit essentieel is voor het herstel van onze cliënt.

Visie

Bij Hardt staat de menselijke maat centraal. Wij geloven dat slachtoffers van een ongeval niet alleen juridische bijstand nodig hebben, maar ook hulp en ondersteuning op sociaal vlak. Daarom bieden wij een herstelgerichte aanpak samen met ons ketennetwerk, waarbij we samen met onze cliënt kijken naar wat nodig is om diens leven weer op te pakken binnen de mogelijkheden. Door te luisteren naar wat onze cliënt wil, kunnen we onze hulpverlening optimaal afstemmen op diens behoeften.

Het harmoniemodel is een belangrijk uitgangspunt in onze visie. Als organisatie streven wij naar een oplossing waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Door onze transparante, betrokken en rechtvaardige aanpak onderscheiden wij ons in de markt en zijn wij een betrouwbare partner voor zowel cliënten als verzekeraars. Wij geloven dat een harmonieuze oplossing in het belang is van alle partijen en dat dit de beste uitkomst biedt voor onze cliënten. Door ons te richten op het gezamenlijke belang, in plaats van alleen onze eigen positie, kunnen wij tot duurzame oplossingen komen die voor alle partijen acceptabel zijn. Zo werken wij aan een nieuwe toekomst voor onze cliënten en dragen wij bij aan een rechtvaardigere samenleving.

Onze

missie

“Uw schade samen met u en een deskundige jurist volledig verhaald krijgen”

Onze

visie

“Van rechtvaardigheid kan pas sprake zijn als de verstoorde toestand na het schadevoorval volledig hersteld is”

Hardt helpt vooruit

Als letselschadebureau hecht Hardt Letselschade veel waarde aan een duidelijke bedrijfsvisie en missie. Onze organisatie is ervan overtuigd dat het helpen van slachtoffers van letselschade een belangrijke maatschappelijke taak is en streeft er daarom naar om altijd de best mogelijke juridische bijstand te bieden.

Missie

Hardt helpt mensen vooruit. Na een ongeval bieden wij hulp en ondersteuning bij het verkrijgen van een optimale schadevergoeding en herstelbegeleiding. Hierbij stellen we het verhaal van onze cliënt centraal en werken we samen aan een nieuwe toekomst. Onze inzet is niet alleen gericht op het juridische vlak, maar ook op het sociaal domein. Wij geloven dat dit essentieel is voor het herstel van onze cliënt.

Visie

Bij Hardt staat de menselijke maat centraal. Wij geloven dat slachtoffers van een ongeval niet alleen juridische bijstand nodig hebben, maar ook hulp en ondersteuning op sociaal vlak. Daarom bieden wij een herstelgerichte aanpak samen met ons ketennetwerk, waarbij we samen met onze cliënt kijken naar wat nodig is om diens leven weer op te pakken binnen de mogelijkheden. Door te luisteren naar wat onze cliënt wil, kunnen we onze hulpverlening optimaal afstemmen op diens behoeften.

Het harmoniemodel is een belangrijk uitgangspunt in onze visie. Als organisatie streven wij naar een oplossing waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Door onze transparante, betrokken en rechtvaardige aanpak onderscheiden wij ons in de markt en zijn wij een betrouwbare partner voor zowel cliënten als verzekeraars. Wij geloven dat een harmonieuze oplossing in het belang is van alle partijen en dat dit de beste uitkomst biedt voor onze cliënten. Door ons te richten op het gezamenlijke belang, in plaats van alleen onze eigen positie, kunnen wij tot duurzame oplossingen komen die voor alle partijen acceptabel zijn. Zo werken wij aan een nieuwe toekomst voor onze cliënten en dragen wij bij aan een rechtvaardigere samenleving.

Onze kernwaarden

Het traject van onze hulpverlening wordt vanuit onze kernwaarden geïnspireerd:

Werkwijze

Zo gaan we te werk

Gratis advies bij letselschade

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen om uw verhaal te delen met onze letselschadespecialisten. We nodigen u graag uit voor een intakegesprek of komen graag bij u op bezoek om uw verhaal aan te horen. U hoeft ons nooit te betalen voor het werk dat we voor u doen. Onze kosten worden door ons namelijk verhaald bij de aansprakelijke partij.

Aansprakelijkheid bepalen

Wij stellen de schuldige partij aansprakelijk voor uw schade. Is de schuldige van bijvoorbeeld een verkeersongeval onbekend? In sommige gevallen wordt de schade dan door een andere partij vergoed.

Voorschot vaststellen

Als gebleken is dat u schade heeft geleden, zorgen wij ervoor dat de tegenpartij u een voorschot op de schadevergoeding betaalt. Zo hoeft u niet te wachten op de afwikkeling van de zaak tot u een vergoeding krijgt.

Schade verhalen en nazorg

Als onze letselschadespecialist de schade duidelijk in kaart heeft gebracht, wordt deze ingediend bij de verzekeraar van de tegenpartij. Samen met de verzekeraar wordt uw schade vastgesteld en daarna krijgt u de schadevergoeding betaald.

Werkwijze

Zo gaan we te werk

Kosteloos advies bij letselschade

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen om uw verhaal te delen met onze letselschadespecialisten. We nodigen u graag uit voor een intakegesprek of komen graag bij u op bezoek om uw verhaal aan te horen. U hoeft ons nooit te betalen voor het werk dat we voor u doen. Onze kosten worden door ons namelijk verhaald bij de aansprakelijke partij.

Aansprakelijkheid bepalen

Wij stellen de schuldige partij aansprakelijk voor uw schade. Is de schuldige van bijvoorbeeld een verkeersongeval onbekend? In sommige gevallen wordt de schade dan door een andere partij vergoed.

Voorschot vaststellen

Als gebleken is dat u schade heeft geleden, zorgen wij ervoor dat de tegenpartij u een voorschot op de schadevergoeding betaalt. Zo hoeft u niet te wachten op de afwikkeling van de zaak tot u een vergoeding krijgt.

Schade verhalen en nazorg

Als onze letselschadespecialist de schade duidelijk in kaart heeft gebracht, wordt deze ingediend bij de verzekeraar van de tegenpartij. Samen met de verzekeraar wordt uw schade vastgesteld en daarna krijgt u de schadevergoeding betaald.