Overig ongeval

Letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval anders dan een verkeers- of bedrijfsongeval? Ook in die gevallen kunt u bij Hardt Letselschade terecht. Voorbeelden hiervan zijn medische missers, valpartijen en hondenbeten.

De lijst is niet limitatief. Schade kan uit allerlei denkbare vormen van handelingen of nalaten ontstaan. Het is dan ook goed mogelijk dat in uw specifieke casus een ander aansprakelijk gesteld kan worden. Ervaring leert ons ook dat de schade niet per se direct zichtbaar hoeft te zijn. Wat dacht u van een cyste die maanden na een ongeval vanwege het opgelopen trauma ontstaat? Het is van belang dat u daarom goed de vinger aan de pols houdt.

Wij nodigen u dan ook uit om dit samen met ons goed in kaart te brengen. Hierna zullen de juristen van Hardt Letselschade zich hard voor u maken en de juridische vraagstukken en handelingen op zich nemen, zoals de aansprakelijkheidskwestie, de causaliteit, de eigen schuld, het vaststellen van de omvang van de schade, het verzamelen van bewijs, het starten van een re-integratietraject, het inschakelen van deskundigen en eventueel het starten van een juridische procedure.

Wij zetten alles op alles om uw schade maximaal vergoed te krijgen. Neem contact op met onze juristen voor vrijblijvend en kosteloos advies om uw mogelijkheden te bespreken!

Meld mijn schade

Denk daarnaast ook aan de volgende mogelijkheden:

Overige schadeveroorzakende gebeurtenissen
Schade uit sport en spel
Schade uit geweldsdelicten
Geestelijke mishandeling
Seksueel misbruik

Overig ongeval

Letselschade

Schade door vliegende dakpannen, loszittende goten of scheefliggende stoeptegels? Al deze voorbeelden zijn te kwalificeren als opstallen in de zin van artikel 6: 174 BW. Bezitters van opstallen zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade ontstaan door een gebrek in of aan hun opstal. Van een gebrekkige opstal is sprake als deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor een gevaar voor personen of zaken oplevert. Zo kan in het geval van de vliegende dakpan of een loszittende goot de woningbezitter aansprakelijk zijn en in het geval van de scheefliggende stoeptegel de gemeente.

De lijst is niet limitatief. Schade kan uit allerlei denkbare vormen van handelingen of nalaten ontstaan. Het is dan ook goed mogelijk dat in uw specifieke casus een ander aansprakelijk gesteld kan worden. Ervaring leert ons ook dat de schade niet per se direct zichtbaar hoeft te zijn. Wat dacht u van een cyste die maanden na een ongeval vanwege het opgelopen trauma ontstaat? Het is van belang dat u daarom goed de vinger aan de pols houdt.

Wij nodigen u dan ook uit om dit samen met ons goed in kaart te brengen. Hierna zullen de juristen van Hardt Letselschade zich hard voor u maken en de juridische vraagstukken en handelingen op zich nemen, zoals de aansprakelijkheidskwestie, de causaliteit, de eigen schuld, het vaststellen van de omvang van de schade, het verzamelen van bewijs, het starten van een re-integratietraject, het inschakelen van deskundigen en eventueel het starten van een juridische procedure.

Wij zetten alles op alles om uw schade maximaal vergoed te krijgen. Neem contact op met onze juristen voor vrijblijvend en kosteloos advies om uw mogelijkheden te bespreken!

Meld mijn schade

Denk daarnaast ook aan de volgende
mogelijkheden:

Overige schadeveroorzakende gebeurtenissen
Schade uit sport en spel
Schade uit geweldsdelicten
Geestelijke mishandeling
Seksueel misbruik

Werkwijze

Zo gaan we te werk

Gratis advies bij letselschade

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen om uw verhaal te delen met onze letselschadespecialisten. We nodigen u graag uit voor een intakegesprek of komen graag bij u op bezoek om uw verhaal aan te horen. U hoeft ons nooit te betalen voor het werk dat we voor u doen. Onze kosten worden door ons namelijk verhaald bij de aansprakelijke partij.

Aansprakelijkheid bepalen

Wij stellen de schuldige partij aansprakelijk voor uw schade. Is de schuldige van bijvoorbeeld een verkeersongeval onbekend? In sommige gevallen wordt de schade dan door een andere partij vergoed.

Voorschot vaststellen

Als gebleken is dat u schade heeft geleden, zorgen wij ervoor dat de tegenpartij u een voorschot op de schadevergoeding betaalt. Zo hoeft u niet te wachten op de afwikkeling van de zaak tot u een vergoeding krijgt.

Schade verhalen en nazorg

Als onze letselschadespecialist de schade duidelijk in kaart heeft gebracht, wordt deze ingediend bij de verzekeraar van de tegenpartij. Samen met de verzekeraar wordt uw schade vastgesteld en daarna krijgt u de schadevergoeding betaald.

Werkwijze

Zo gaan we te werk

Kosteloos advies bij letselschade

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen om uw verhaal te delen met onze letselschadespecialisten. We nodigen u graag uit voor een intakegesprek of komen graag bij u op bezoek om uw verhaal aan te horen. U hoeft ons nooit te betalen voor het werk dat we voor u doen. Onze kosten worden door ons namelijk verhaald bij de aansprakelijke partij.

Aansprakelijkheid bepalen

Wij stellen de schuldige partij aansprakelijk voor uw schade. Is de schuldige van bijvoorbeeld een verkeersongeval onbekend? In sommige gevallen wordt de schade dan door een andere partij vergoed.

Voorschot vaststellen

Als gebleken is dat u schade heeft geleden, zorgen wij ervoor dat de tegenpartij u een voorschot op de schadevergoeding betaalt. Zo hoeft u niet te wachten op de afwikkeling van de zaak tot u een vergoeding krijgt.

Schade verhalen en nazorg

Als onze letselschadespecialist de schade duidelijk in kaart heeft gebracht, wordt deze ingediend bij de verzekeraar van de tegenpartij. Samen met de verzekeraar wordt uw schade vastgesteld en daarna krijgt u de schadevergoeding betaald.