PRIVACYBELEID HARDT LETSELSCHADE

Hardt Letselschade is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons kantoor en in onze dienstverlening. Een passende en veilige verwerking van uw persoonsgegevens is een onmisbaar aspect van onze dienstverlening. Om uw ‘recht’ op een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Hardt Letselschade is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hardt Letselschade. U dient zich ervan bewust te zijn dat Hardt Letselschade niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Hardt Letselschade respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door Hardt Letselschade verwerkt voor de dienstverlening met betrekking tot uw letselschadezaak. Wanneer u via onze website contact met ons opneemt vragen we u om email en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen om uw letselschadezaak te bespreken, dan wel om u informatie met betrekking tot letselschade toe te zenden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hardt Letselschade of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Tevens zullen wij uw gegevens niet met derden delen. De personen die toegang hebben tot genoemde informatie, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

COOKIES

Hardt Letselschade houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en overgebracht naar eigen beveiligde servers van Hardt Letselschade of die van een derde partij.

BEVEILIGINGSNIVEAU

Hardt Letselschade beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

UW RECHTEN

Indien u een relatie met Hardt Letselschade heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek, welke ook per email kan worden ingediend, uw persoonlijke gegevens inzien. Indien de door ons verstrekte gegevens feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

CONTACTGEGEVENS

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: Hardt Letselschade
Musicallaan 13C
3543 ER Utrecht | 030-269 0063
info@hardtletselschade.nl
Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

PRIVACYBELEID HARDT LETSELSCHADE

Hardt Letselschade is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons kantoor en in onze dienstverlening. Een passende en veilige verwerking van uw persoonsgegevens is een onmisbaar aspect van onze dienstverlening. Om uw ‘recht’ op een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Hardt Letselschade is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hardt Letselschade. U dient zich ervan bewust te zijn dat Hardt Letselschade niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Hardt Letselschade respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door Hardt Letselschade verwerkt voor de dienstverlening met betrekking tot uw letselschadezaak. Wanneer u via onze website contact met ons opneemt vragen we u om email en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen om uw letselschadezaak te bespreken, dan wel om u informatie met betrekking tot letselschade toe te zenden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hardt Letselschade of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Tevens zullen wij uw gegevens niet met derden delen. De personen die toegang hebben tot genoemde informatie, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

COOKIES

Hardt Letselschade houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en overgebracht naar eigen beveiligde servers van Hardt Letselschade of die van een derde partij.

BEVEILIGINGSNIVEAU

Hardt Letselschade beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

UW RECHTEN

Indien u een relatie met Hardt Letselschade heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek, welke ook per email kan worden ingediend, uw persoonlijke gegevens inzien. Indien de door ons verstrekte gegevens feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

CONTACTGEGEVENS

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: Hardt Letselschade
Musicallaan 13C
3543 ER Utrecht | 030-269 0063
info@hardtletselschade.nl
Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.