Onze werkwijze

Hoe gaan wij te werk?

Wij stellen de schuldige partij aansprakelijk. Ook als de schuldige partij in geval van een verkeersongeval onbekend of onverzekerd is, kan het zo zijn dat wij alsnog uw schade bij een andere partij verhaald kunnen krijgen.

Wij vragen de medische inlichtingen van jouw behandelaars op om bewijs te verzamelen omtrent uw medische gesteldheid. Na ontvangst van alle medische inlichtingen zullen wij dit doorzetten aan ons medisch adviseur die ons zal adviseren in deze kwestie.

Wij corresponderen met de wederpartij en houden u op de hoogte van de stand van zaken. Indien uw medische eindtoestand is bereikt, wikkelen wij, in overleg met u, de schadeclaim af.

Wij inventariseren alle mogelijke schadeposten en berekenen uw huidige en eventuele toekomstige schade.

Wij zorgen ervoor dat u van de wederpartij bevoorschotting ontvangt.

Waar heeft u recht op?

Voordat u überhaupt met uw zaak aan de slag gaat, adviseren wij u vanaf de eerste dag bij te houden welke kosten u inmiddels heeft gemaakt. Na het vaststellen van de aansprakelijkheid zal de schade samen met u geïnventariseerd worden. Hiervoor zal uw werkelijke situatie vergeleken worden met de hypothetische situatie waarbij de schadeveroorzakende gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden.

Om hier inzicht in te krijgen, hebben wij informatie van u nodig. Nadat gebleken is dat u schade heeft geleden, zal Hardt een voorschot op uw schadevergoeding vorderen bij de tegenpartij. U hoeft dus niet te wachten op de afwikkeling van de zaak voor een vergoeding.

De schadeposten kunnen onder andere bestaan uit:

  • Medische kosten;
  • Inkomstenderving;
  • Reiskosten;
  • Hulp bij huishouding;
  • Verlies aan zelfwerkzaamheid;
  • Smartengeld.

100% kosteloos advies & hulp

Wij werken geheel kosteloos voor slachtoffers.  Onze kosten verhalen wij namelijk bij de wederpartij.

De ervaren expert

In het afgelopen jaar hebben onze juristen meer dan 150 slachtoffers mogen helpen bij het verkrijgen van hun recht na een vervelende gebeurtenis.

Flexibel

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen om uw verhaal met ons te delen. Bel, e-mail of plan een afspraak in voor een persoonlijk gesprek.